Nominasyon para sa National Panel of Technical Experts

July 12, 2021 Monday


MAYNILA, ika-12 ng Hulyo taong 2021 — Binuksan ng Climate Change Commission (CCC) ang mga nominasyon para sa kanilang National Panel of Technical Experts (NPTE).
 
Ang NPTE ay kinabibilangan ng mga eksperto sa iba't-ibang mga disiplinang may kaugnayan sa climate change na nagbibigay ng scientific technical advice sa Commission ukol sa climate science at teknolohiya, at sa best practices sa risk assessment at enhancement ng adaptive capacity of vulnerable human settlements sa climate change, alinsunod sa Climate Change Act of 2009.
 
Sa pagbubukas ng mga bagong nominasyon, naglalayong ma-enhance ang proseso ng nomination, selection, at appointment sa NPTE at mapalawak pa ang pool of experts ng bansa sa climate change. Masisiguro din nito ang institutional, regional, at sectoral representation, at gender balance ng NPTE membership.
 
Alinsunod sa CCC Resolution No. 2021-004, maaring mag nominate ng mga kilalalang eksperto sa mga sumusunod na fields of discipline at may kaugnayan sa climate science, public policy at administration, at climate risk governance:
 
1.  Natural sciences: Climate change science and meteorology, Earth science and oceanography, Natural science, Environment, biodiversity, and human ecology, Health, agriculture and food security, Water and hydrology, Climate change adaptation and mitigation, Disaster risk reduction and management, Renewable energy and sustainable energy, and Low-emission infrastructure and transport;
 
2.  Social sciences: Sustainable development, Development planning and management, Sociology and anthropology, Geography, Political science, Demography and population studies, Development communication, and Ethnic studies, including gender policies;
 
3.   Law: Environmental law, International climate diplomacy and negotiations, and International law;
 
4. Economics: Economics, Climate finance, Sustainable finance, Circular economy, Sustainable consumption and production, Ecological solid waste management, Sustainable delivery of goods and services, and Analysis of potential loss and damage and disruption of services from climate change risk or impacts;
 
5.  Data science: Mathematics, Climate change risk assessment, Climate change data ecosystem and analytics, Greenhouse gas inventory, and Climate change expenditure tagging;
 
6. Governance: Implementation of policy frameworks and strategies, program and project management; National security administration; Policy research and development, Technology needs assessment; and Monitoring, evaluation and impact assessment of programs and projects related to climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction and management, with preference to those with relevant work in rural and coastal communities; and
 
7.   Priority thematic areas of the National Climate Change Action Plan and other technical areas relevant to the mandates and work of the CCC.
 
Ang nominado ay kinakailangang: (1) Filipino citizen; (2) may proven track record sa kanyang field of expertise; (3) hindi kailanman napatunayang gumawa ng plagiarism, o nahatulan ng crime of moral turpitude; (4) walang conflict of interest sa mandato ng CCC or NPTE; (5) hindi nagkaroon ng position laban sa ating mga katutubo o indigenous peoples; and (6) kilala bilang authority sa climate change kasabay na rin sa alinman sa mga nailistang fields of discipline.
 
Upang mag nominate, magpadala ng pirmadong liham o duly signed official letter sa CCC, kalakip ang mga dokumento na syang nagpapatunay sa qualifications at integridad ng nominado. Sinumang kandidato para sa NPTE ay maaari lamang i-nominate ng katuwang nyang government agency, o di kaya'y isang academic o research institution, civil society organization, o private sector stakeholder. Anumang private sector nominating institution o entity ay kinakailangang rehistrado ng Securities and Exchange Commission.
 
Ang deadline para sa submission ng nomination letters ay sa Huwebes, ika-15 ng Hulyo 2021. Para sa updates at iba pang mga information ukol sa qualifications at requirements, bisitahin ang website at social media pages ng Climate Change Commission o contact the NPTE Secretariat at npte-sec@climate.gov.ph.